Kategorier
Bygg

Elektriker i tider av höga elpriser

Även elbesparande el- och värmesystem kräver professionell anslutning från en kvalificerad elektriker. Installationen av värmepumpar och solcellsanläggningar har skapat en ökad efterfrågan på elektriker i dessa tider av höga elpriser.

Stefan, precis som så många andra villaägare, blev chockad över den dramatiska ökningen av elpriserna. För nästan 30 år sedan köpte han och hans fru sin villa i Österåker utan att fundera särskilt mycket över det faktum att huset endast hade direktverkande elvärme som alternativ. På den tiden var det en helt acceptabel lösning. För några år sedan började de dock känna av de stigande kostnaderna för uppvärmning med direktverkande el, och de beslutade att installera en pelletskamin i vardagsrummet. Pelletskaminen erbjöd effektiv och behaglig värme, och med hjälp av en takfläkt kunde de sprida värmen till nästan hela bottenvåningen.

Elektriker i hög efterfrågan

Problemet uppstod när de märkte att det blev allt svårare att få tag på pellets, och när de väl lyckades var priset nästan dubbelt så högt som tidigare. Som ett resultat av detta beslutade de att investera i en luftvärmepump som ett alternativ. Luftvärmepumpen konsumerade visserligen en viss mängd el under drift, men den erbjöd betydligt mer effektiv värme än pelletskaminen. Dessutom var ljudnivån från luftvärmepumpen betydligt lägre än den från pelletskaminens matarskruv.

När luftvärmepumpen var installerad och i drift, insåg Stefan att den enbart var utrustad med en vanlig stickpropp. För att säkerställa en säker och effektiv anslutning beslutade han att konsultera en professionell elektriker i norrort. Elektrikern, som hade fullt upp med att ansluta värmepumpar och solcellssystem över hela området, lovade att komma så snart som möjligt.